Program och resultat - Tisdag Uppdaterad: 23-01-26 15:28
Lundbystrand 1
Lundbystrand 2
Lundbystrand 3
Lundbystrand 4

Lundbystrand 1

Nr Klass Serie Tid Hemmalag Bortalag Resultat
00001
00024
00004
00027
00006
00029
00017
00007
00030
00009
00033
00021
SKO23
SKO23
SKO23
SKO23
SKO23
SKO23
SKO23
SKO23
SKO23
SKO23
SKO23
SKO23
Grupp 1
Grupp 4
Grupp 1
Grupp 4
Grupp 1
Grupp 4
Grupp 3
Grupp 1
Grupp 4
Grupp 1
Grupp 4
Grupp 3
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
Djupedalskolan 6C
Klarebergsskolan 6A
Katolska Skolan 6a
Gunnestorpsskolan 6A Utgår
Djupedalskolan 6C
Klarebergsskolan 6A
Djupedalskolan 6A
Fridaskolan Klass 6
The English School 6A
Katolska Skolan 6a
Böskolan 6@
Lilleby 6ABD
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Katolska Skolan 6a
Gunnestorpsskolan 6A Utgår
Skånehällakolan 6
Böskolan 6@
Fridaskolan Klass 6
The English School 6A
Sinntorpsskolan 6C
Skånehällakolan 6
Böskolan 6@
Fridaskolan Klass 6
Klarebergsskolan 6A
Sinntorpsskolan 6C
10
5
1
0
2
5
8
2
1
0
4
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0
14
5
2
1
1
5
3
9
2
2

 

Lundbystrand 2

Nr Klass Serie Tid Hemmalag Bortalag Resultat
00002
00025
00003
00026
00005
00028
00018
00008
00031
00010
00032
00022
SKO23
SKO23
SKO23
SKO23
SKO23
SKO23
SKO23
SKO23
SKO23
SKO23
SKO23
SKO23
Grupp 1
Grupp 4
Grupp 1
Grupp 4
Grupp 1
Grupp 4
Grupp 3
Grupp 1
Grupp 4
Grupp 1
Grupp 4
Grupp 3
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
Fridaskolan Klass 6
The English School 6A
Innovitaskolan Sankt Jörgen
Önneredsskolan 6B
Skånehällakolan 6
Böskolan 6@
Lilleby 6ABD
Innovitaskolan Sankt Jörgen
Önneredsskolan 6B
Skånehällakolan 6
Gunnestorpsskolan 6A Utgår
Önneredsskolan 6C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Innovitaskolan Sankt Jörgen
Önneredsskolan 6B
Djupedalskolan 6C
Klarebergsskolan 6A
Innovitaskolan Sankt Jörgen
Önneredsskolan 6B
Önneredsskolan 6C
Katolska Skolan 6a
Gunnestorpsskolan 6A Utgår
Djupedalskolan 6C
The English School 6A
Djupedalskolan 6A
3
1
3
4
6
0
4
4
5
2
0
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
7
3
1
5
3
0
0
0
2
5
6

 

Lundbystrand 3

Nr Klass Serie Tid Hemmalag Bortalag Resultat
00042
00011
00045
00013
00046
00016
00036
00049
00038
00019
00051
00039
SKO23
SKO23
SKO23
SKO23
SKO23
SKO23
SKO23
SKO23
SKO23
SKO23
SKO23
SKO23
Grupp 6
Grupp 2
Grupp 6
Grupp 2
Grupp 6
Grupp 2
Grupp 5
Grupp 6
Grupp 5
Grupp 3
Grupp 6
Grupp 5
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
Innovitaskolan Sankt Jörgen
Djupedalskolan 6B
Sinntorpsskolan 6B
Sinntorpsskolan 6A
Gunnilseskolan 6B
The English School Year 6
Lilleby 6C
Nygårdsskolan Nygårds hjält
Gunnestorpsskolan 6B
Sinntorpsskolan 6C
Gunnilseskolan 6B
Lilleby 6C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sinntorpsskolan 6B
Sinntorpsskolan 6A
Gunnilseskolan 6B
The English School Year 6
Nygårdsskolan Nygårds hjält
Djupedalskolan 6B
Böskolan 6#
Sinntorpsskolan 6B
Lilleby 6C
Önneredsskolan 6C
Innovitaskolan Sankt Jörgen
Bräckeskolan 6C
4
16
3
0
1
1
7
5
6
3
0
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
0
2
4
7
14
0
2
7
3
3
0

 

Lundbystrand 4

Nr Klass Serie Tid Hemmalag Bortalag Resultat
00012
00044
00014
00015
00035
00037
00020
00040
SKO23
SKO23
SKO23
SKO23
SKO23
SKO23
SKO23
SKO23
Grupp 2
Grupp 6
Grupp 2
Grupp 2
Grupp 5
Grupp 5
Grupp 3
Grupp 5
09:30
10:00
10:30
11:30
12:00
13:00
13:30
14:30
Katolska Skolan 6 b
Nygårdsskolan Nygårds hjält
Djupedalskolan 6B
Katolska Skolan 6 b
Gunnestorpsskolan 6B
Bräckeskolan 6C
Djupedalskolan 6A
Böskolan 6#
-
-
-
-
-
-
-
-
The English School Year 6
Innovitaskolan Sankt Jörgen
Katolska Skolan 6 b
Sinntorpsskolan 6A
Bräckeskolan 6C
Böskolan 6#
Lilleby 6ABD
Gunnestorpsskolan 6B
0
3
14
1
3
3
2
3
-
-
-
-
-
-
-
-
3
4
0
1
0
3
2
2

 


MatchMaker 1.1.7 - Copyright (c) 1999-2009 Mosquito Systems