Program och resultat - Tisdag Uppdaterad: 24-01-26 09:20
Lundbystrand 1
Lundbystrand 2
Lundbystrand 3
Lundbystrand 4

Lundbystrand 1

Nr Klass Serie Tid Hemmalag Bortalag Resultat
00214
00213
00225
00210
00209
00303
00233
00218
00217
00229
00241
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
Grupp 4 (Tisdag)
Grupp 4 (Tisdag)
Grupp 6 (Tisdag)
Grupp 2 (Tisdag)
Grupp 2 (Tisdag)
Grupp 1 (Tisdag)
Grupp 7 (Tisdag)
Grupp 4 (Tisdag)
Grupp 4 (Tisdag)
Grupp 6 (Tisdag)
Grupp 3 (Tisdag)
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
Bergumsskolan År 6
Skånhällaskolan 6C
Nya Varvetskolan 6 b
Bräckeskolan 6C
Skånhällaskolan 6B
Nygårdsskolan Stjärno
Önneredsskolan 6A
Oxledsskolan 6 ABC
Bergumsskolan År 6
Jättestensskolan Jätt
Almåsskolan 6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Oxledsskolan 6 ABC
Lindåsskolan 6C
Solbackeskolan 6c
Öjersjö storegård
Kristinaskolan La fur
Katolska Skolan 6a
Sinntorspsskolan 6A
Skånhällaskolan 6C
Lindåsskolan 6C
Solbackeskolan 6c
Skårsskolan 6A
3
5
4
0
3
4
2
3
3
2
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
3
0
8
1
0
4
2
1
1
0

 

Lundbystrand 2

Nr Klass Serie Tid Hemmalag Bortalag Resultat
00300
00301
00226
00302
00221
00222
00234
00304
00305
00230
00242
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
Grupp 1 (Tisdag)
Grupp 1 (Tisdag)
Grupp 6 (Tisdag)
Grupp 1 (Tisdag)
Grupp 5 (Tisdag)
Grupp 5 (Tisdag)
Grupp 7 (Tisdag)
Grupp 1 (Tisdag)
Grupp 1 (Tisdag)
Grupp 6 (Tisdag)
Grupp 3 (Tisdag)
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
Katolska Skolan 6a
Backatorpsskolan 6
Jättestensskolan Jätt
Nygårdsskolan Stjärno
Skårsskolan 6B
Skårsskolan 6B
Katolska Skolan 6b
Katolska Skolan 6a
Backatorpsskolan 6
Sinntorpsskolan 6B
Lindåsskolan 6B
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nygårdsskolan Stjärno
Katolska Skolan 6a
Sinntorpsskolan 6B
Backatorpsskolan 6
Montessoriskolan Casa
Sinntorpsskolan 6C
Nya Varvetsskolan 6A
Backatorpsskolan 6
Nygårdsskolan Stjärno
Nya Varvetskolan 6 b
Eriksboskolan 6A
0
3
0
1
0
3
1
0
0
2
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
0
3
1
1
0
6
3
2
2
0

 

Lundbystrand 3

Nr Klass Serie Tid Hemmalag Bortalag Resultat
00219
00220
00231
00237
00215
00227
00239
00223
00224
00235
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
Grupp 5 (Tisdag)
Grupp 5 (Tisdag)
Grupp 7 (Tisdag)
Grupp 3 (Tisdag)
Grupp 4 (Tisdag)
Grupp 6 (Tisdag)
Grupp 3 (Tisdag)
Grupp 5 (Tisdag)
Grupp 5 (Tisdag)
Grupp 7 (Tisdag)
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
Sinntorpsskolan 6C
Montessoriskolan Casa
Katolska Skolan 6b
Eriksboskolan 6A
Lindåsskolan 6C
Solbackeskolan 6c
Skårsskolan 6A
Sinntorpsskolan 6C
Montessoriskolan Casa
Nya Varvetsskolan 6A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Skårsskolan 6B
Sinntorpsskolan 6C
Önneredsskolan 6A
Skårsskolan 6A
Oxledsskolan 6 ABC
Sinntorpsskolan 6B
Lindåsskolan 6B
Montessoriskolan Casa
Skårsskolan 6B
Önneredsskolan 6A
1
5
0
0
4
1
3
0
3
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0
5
4
3
6
2
5
2
4

 

Lundbystrand 4

Nr Klass Serie Tid Hemmalag Bortalag Resultat
00208
00207
00232
00238
00216
00228
00240
00212
00211
00236
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
Grupp 2 (Tisdag)
Grupp 2 (Tisdag)
Grupp 7 (Tisdag)
Grupp 3 (Tisdag)
Grupp 4 (Tisdag)
Grupp 6 (Tisdag)
Grupp 3 (Tisdag)
Grupp 2 (Tisdag)
Grupp 2 (Tisdag)
Grupp 7 (Tisdag)
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
Öjersjö storegård
Bräckeskolan 6C
Nya Varvetsskolan 6A
Almåsskolan 6
Skånhällaskolan 6C
Nya Varvetskolan 6 b
Eriksboskolan 6A
Kristinaskolan La fur
Öjersjö storegård
Sinntorspsskolan 6A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kristinaskolan La fur
Skånhällaskolan 6B
Sinntorspsskolan 6A
Lindåsskolan 6B
Bergumsskolan År 6
Jättestensskolan Jätt
Almåsskolan 6
Bräckeskolan 6C
Skånhällaskolan 6B
Katolska Skolan 6b
7
1
1
11
3
3
0
3
7
16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
1
12
2
2
2
13
3
4
1

 


MatchMaker 1.1.7 - Copyright (c) 1999-2009 Mosquito Systems