Program och resultat - Torsdag Uppdaterad: 24-01-26 09:20
Lundbystrand 1
Lundbystrand 2
Lundbystrand 3
Lundbystrand 4

Lundbystrand 1

Nr Klass Serie Tid Lag Resultat
00001
00013
00011
00023
00012
00024
00025
00029
00033
00035
00037
00039
slut
slut
slut
slut
slut
slut
slut
slut
slut
slut
slut
slut
Grupp A (Torsdag)
Grupp E (Torsdag)
Grupp D (Torsdag)
Grupp H (Torsdag)
Grupp D (Torsdag)
Grupp H (Torsdag)
1/8
1/8
1/4
1/4
Semi
Final
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:15
12:45
13:15
13:45
14:15
14:45
Djupedalskolan 6 Blå-Skårsskolan 6A
Montisoriskolan Casa 6A-Eklandaskolan 6A
Klarebergsskolan 6D-Skånehällaskolan 6C
Sinntorpsskolan 6A-Nyavarvetskolan 6B
Floda Säteri 6-Klarebergsskolan 6D
Innovitaskolan Mölndal-Sinntorpsskolan 6A
Nygårdsskolan Stjärnor-Innovitaskolan Mölndal
Öjesjö Storegår-Klarebergsskolan 6A
Nygårdsskolan Stjärnor-Floda Säteri 6
Öjesjö Storegår-Oxledsskolan 6A,B,C
Floda Säteri 6-Almåsskolan 6
Almåsskolan 6-Skånehällaskolan 6C
1
1
3
8
3
1
2
3
2
2
2
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
1
4
0
0
2
1
1
3
3
3
0

 

Lundbystrand 2

Nr Klass Serie Tid Lag Resultat
00004
00019
00008
00017
00009
00018
00026
00030
00034
00036
00038
slut
slut
slut
slut
slut
slut
slut
slut
slut
slut
slut
Grupp B (Torsdag)
Grupp G (Torsdag)
Grupp C (Torsdag)
Grupp F (Torsdag)
Grupp C (Torsdag)
Grupp F (Torsdag)
1/8
1/8
1/4
1/4
Semi
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:15
12:45
13:15
13:45
14:15
Öjesjö Storegår-Sjumilaskolan 6A
Eklandaskolan 6B-Önneredsskolan 6A
Djupedalskolan 6 Svart-Almåsskolan 6
Klarebergsskolan 6B-Sinntorpssolan 6B
Backatorpskolan 6-Djupedalskolan 6 Svart
Oxledsskolan 6A,B,C-Klarebergsskolan 6B
Fridaskolan Kvillebäcken-Floda Säteri 6
Oxledsskolan 6A,B,C-Djupedalskolan 6 Svart
Almåsskolan 6-Önneredsskolan 6A
Skånehällaskolan 6C-Sinntorpsskolan 6A
Oxledsskolan 6A,B,C-Skånehällaskolan 6C
10
0
0
3
0
2
3
2
3
2
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
5
3
2
3
1
4
0
2
1
6

 

Lundbystrand 3

Nr Klass Serie Tid Lag Resultat
00007
00016
00005
00020
00006
00021
00027
00031
slut
slut
slut
slut
slut
slut
slut
slut
Grupp C (Torsdag)
Grupp F (Torsdag)
Grupp B (Torsdag)
Grupp G (Torsdag)
Grupp B (Torsdag)
Grupp G (Torsdag)
1/8
1/8
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:15
12:45
Almåsskolan 6-Backatorpskolan 6
Sinntorpssolan 6B-Oxledsskolan 6A,B,C
Herrgårdsskolan åk 6-Öjesjö Storegår
Klarebergsskolan 6A-Eklandaskolan 6B
Sjumilaskolan 6A-Herrgårdsskolan åk 6
Önneredsskolan 6A-Klarebergsskolan 6A
Almåsskolan 6-Klarebergsskolan 6B
Skånehällaskolan 6C-Montisoriskolan Casa 6A
7
1
0
5
1
4
7
9
-
-
-
-
-
-
-
-
1
4
2
4
6
1
3
0

 

Lundbystrand 4

Nr Klass Serie Tid Lag Resultat
00010
00022
00002
00014
00003
00015
00028
00032
slut
slut
slut
slut
slut
slut
slut
slut
Grupp D (Torsdag)
Grupp H (Torsdag)
Grupp A (Torsdag)
Grupp E (Torsdag)
Grupp A (Torsdag)
Grupp E (Torsdag)
1/8
1/8
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:15
12:45
Skånehällaskolan 6C-Floda Säteri 6
Nyavarvetskolan 6B-Innovitaskolan Mölndal
Nygårdsskolan Stjärnor-Djupedalskolan 6 Blå
Fridaskolan Kvillebäcken-Montisoriskolan Casa 6A
Skårsskolan 6A-Nygårdsskolan Stjärnor
Eklandaskolan 6A-Fridaskolan Kvillebäcken
Önneredsskolan 6A-Herrgårdsskolan åk 6
Sinntorpsskolan 6A-Djupedalskolan 6 Blå
3
0
4
5
0
0
4
11
-
-
-
-
-
-
-
-
1
3
3
1
2
5
0
1

 


MatchMaker 1.1.7 - Copyright (c) 1999-2009 Mosquito Systems