Program och resultat - Onsdag Uppdaterad: 24-01-26 09:20
Lundbystrand 1
Lundbystrand 2
Lundbystrand 3
Lundbystrand 4

Lundbystrand 1

Nr Klass Serie Tid Lag Resultat
00101
00113
00125
00103
00109
00121
00133
00105
00117
00129
00141
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
Grupp 17 (Onsdag)
Grupp 12 (Onsdag)
Grupp 14 (Onsdag)
Grupp 17 (Onsdag)
Grupp 11 (Onsdag)
Grupp 13 (Onsdag)
Grupp 15 (Onsdag)
Grupp 17 (Onsdag)
Grupp 12 (Onsdag)
Grupp 14 (Onsdag)
Grupp 16 (Onsdag)
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
Sjumilaskolan 6B-Engelska skolan, VF 6JO
Sjumilaskolan 6A-Djupedalskolan 6 Blå
Djupedalskolan 6 Svart-Bräckeskolan 6B
Engelska skolan, VF 6JO-Klarebergsskolan 6B
Sandeklevskolan 6ABC-Klarebergsskolan 6A
Djupedalskolan 6 Röd-Herrgårdsskolan åk6
Eklandaskolan 6A-Klarebergsskolan 6D
Oscar Fredriksskolan 6AB-Engelska skolan, VF 6JO
Kungsladugårdsskolan åk -Djupedalskolan 6 Blå
Innovitaskolan Mölndal-Bräckeskolan 6B
Floda säteri 6-Eklandaskolan 6C
3
3
7
2
1
0
0
2
0
13
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
5
0
2
9
4
4
1
3
0
0

 

Lundbystrand 2

Nr Klass Serie Tid Lag Resultat
00102
00114
00126
00104
00110
00122
00134
00106
00118
00130
00142
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
Grupp 17 (Onsdag)
Grupp 12 (Onsdag)
Grupp 14 (Onsdag)
Grupp 17 (Onsdag)
Grupp 11 (Onsdag)
Grupp 13 (Onsdag)
Grupp 15 (Onsdag)
Grupp 17 (Onsdag)
Grupp 12 (Onsdag)
Grupp 14 (Onsdag)
Grupp 16 (Onsdag)
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
Oscar Fredriksskolan 6AB-Klarebergsskolan 6B
Kungsladugårdsskolan åk -Frölundaskolan 6A/B
Innovitaskolan Mölndal-Lärjeskolan 6B
Sjumilaskolan 6B-Oscar Fredriksskolan 6AB
Eklandaskolan 6B-Engelska skolan, VF 6 BW
Önneredsskolan 6C-Lindåsskolan 6A
Bräckeskolan 6A-Lärjeskolan 6A
Klarebergsskolan 6B-Sjumilaskolan 6B
Frölundaskolan 6A/B-Sjumilaskolan 6A
Lärjeskolan 6B-Djupedalskolan 6 Svart
Klarebergsskolan 6C-Fridaskolan Kvillebäcken
0
0
5
1
5
2
1
5
1
0
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
3
1
3
0
2
1
0
2
7
7

 

Lundbystrand 3

Nr Klass Serie Tid Lag Resultat
00107
00119
00131
00137
00115
00127
00139
00111
00123
00135
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
Grupp 11 (Onsdag)
Grupp 13 (Onsdag)
Grupp 15 (Onsdag)
Grupp 16 (Onsdag)
Grupp 12 (Onsdag)
Grupp 14 (Onsdag)
Grupp 16 (Onsdag)
Grupp 11 (Onsdag)
Grupp 13 (Onsdag)
Grupp 15 (Onsdag)
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
Eklandaskolan 6B-Sandeklevskolan 6ABC
Önneredsskolan 6C-Djupedalskolan 6 Röd
Bräckeskolan 6A-Eklandaskolan 6A
Fridaskolan Kvillebäcken-Eklandaskolan 6C
Djupedalskolan 6 Blå-Frölundaskolan 6A/B
Bräckeskolan 6B-Lärjeskolan 6B
Eklandaskolan 6C-Klarebergsskolan 6C
Engelska skolan, VF 6 BW-Sandeklevskolan 6ABC
Lindåsskolan 6A-Djupedalskolan 6 Röd
Lärjeskolan 6A-Eklandaskolan 6A
4
8
1
6
1
5
6
1
1
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
2
7
1
1
0
2
2
1
5

 

Lundbystrand 4

Nr Klass Serie Tid Lag Resultat
00108
00120
00132
00138
00116
00128
00140
00112
00124
00136
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
Grupp 11 (Onsdag)
Grupp 13 (Onsdag)
Grupp 15 (Onsdag)
Grupp 16 (Onsdag)
Grupp 12 (Onsdag)
Grupp 14 (Onsdag)
Grupp 16 (Onsdag)
Grupp 11 (Onsdag)
Grupp 13 (Onsdag)
Grupp 15 (Onsdag)
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
Engelska skolan, VF 6 BW-Klarebergsskolan 6A
Lindåsskolan 6A-Herrgårdsskolan åk6
Lärjeskolan 6A-Klarebergsskolan 6D
Floda säteri 6-Klarebergsskolan 6C
Sjumilaskolan 6A-Kungsladugårdsskolan åk
Djupedalskolan 6 Svart-Innovitaskolan Mölndal
Fridaskolan Kvillebäcken-Floda säteri 6
Klarebergsskolan 6A-Eklandaskolan 6B
Herrgårdsskolan åk6-Önneredsskolan 6C
Klarebergsskolan 6D-Bräckeskolan 6A
1
0
1
5
3
4
4
5
2
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
5
6
2
0
0
0
5
1
0

 


MatchMaker 1.1.7 - Copyright (c) 1999-2009 Mosquito Systems