Program och resultat - Skolslaget 2024 (gruppspel) - Grupp 12 (Onsdag) Uppdaterad: 24-01-26 09:20

 

Djupedalskolan 6 Blå
Sjumilaskolan 6A
Frölundaskolan 6A/B
Kungsladugårdsskolan åk 6
3
3
3
3
2
2
1
0
1
0
1
0
0
1
1
3
9
8
5
0
-
-
-
-
4
6
3
9
7 p
6 p
4 p
0 p

 

Nr Lag Resultat Dag Tid Spelplats
00113
00114
00115
00116
00117
00118
Sjumilaskolan 6A - Djupedalskolan 6 Blå
Kungsladugårdsskolan åk - Frölundaskolan 6A/B
Djupedalskolan 6 Blå - Frölundaskolan 6A/B
Sjumilaskolan 6A - Kungsladugårdsskolan åk
Kungsladugårdsskolan åk - Djupedalskolan 6 Blå
Frölundaskolan 6A/B - Sjumilaskolan 6A
3
0
1
3
0
1
-
-
-
-
-
-
5
3
1
0
3
2
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
09:30
09:30
11:00
11:00
13:00
13:00
Lundbystrand 1
Lundbystrand 2
Lundbystrand 3
Lundbystrand 4
Lundbystrand 1
Lundbystrand 2

 


MatchMaker 1.1.7 - Copyright (c) 1999-2009 Mosquito Systems